Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* )

neef va$ den Burgemeester Eno Buldérius. De verdere ' Collegen waren de volgenden: daar was de achtbare Maxi•■milianus, Groterius, Vctbuikderius, eene der Vermaard-fte vinkers, afgericht om vliegende en lopende vinken, op .de .vlugt of druip, onder het net te krygen; hy was een zwager van den Schout der plaats. Daar wasPybo Doe-, deszoon Hanentree , een yvevige voorftander van de Hanemat; hy hield geplukte kampijoenen in zyn mat,_diehy. zo kunftig van vederen wist ontbloot te houden, als de beste Heiden op Java. Hy had zyn Beftierderfchap te danken aan een' haan, die hy door een' Engelfchen kalkoenfehen haan , dien hy had weten broeis te maken, (een zonderling geheim!) had doen uitbroeijen, en die in .het plukhaken geen wedergae kende ; deze haan had 'er al ecnigen op den ihavel hangen; en zyn meester had hem aan den Schepen Vermicularus, een. man die-ook befchimmelde munten beminde, tot een ge-, fchenk gegeven, en deze. Achtbare Heer was een .boezem-, vrind van Burgemeester Hans Erneftinus Dwanghuzius, aan wieri het begeven der Beftierders-plaats toenmaalsftond, cn die Ótam Bvbohet ampt.gaf, oP voorfpraak van zyn vrind Vermicuïarus, een bovëngewoon liefhebber vanHanematten , en hoenders. Daar was voorts Sicco Braminius Rankfteiniur. van.Hangenlendeh, dien de fpotters de Dood , ■noemden; want overal vind men fpotters. Deze was een cerstkenner van groentensinte leggen, enkon aan het vliegen van .een kievit zien of zy noch leggen moest, of reeds c-degd had; hy kon ook meesterlyk kievictëijcren zoeken en vinden. Hy had zyn eerampt te danken aan zyne vrouw , die jufvrouw van gezelfchap was geweest by eene mevrouw , die fchat ryk was , en die den zoon v .van den kamerdienaar, van Burgemeester Buldérius, die die veel werk van de kraamvrouwmaakte, ouder den doop had gehouden , cn die Hangenlenden aan zyn' ■

ampt

Sluiten