Catalogus eener kleine, doch ongemeen keurige verzameling van Nederduitsche boeken [...] wyders: eene [...] verzameling van [...] tooneelspellen [...] eene party teekeningen en prenten [...] nagelaten, door [...] Jan Terwe. Zullende al het zelve verkocht worden op dingsdag, en woensdag, den 2den, en 3den september, 1788, ten huize van den overledenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar