Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tooneeïfp. ktyn pap. in'b. hoorn b. onafg. 2?

443 IT. Benjamin Minnaar van zyn Vrouw, 1692. Krispyn Baron, 1Ó94. pl. de Koppelaar van zyn Vrouw, 1698. pl. Felicia, 1699; pl.

444 A. Bormeejler Doeden, 1735. Ontr Dicnftmaagt, 16Ó9. Zytje Fobers. Nieuwsg. Aajjje 1669.

445 D.Buyfero Altratp, Ï078. Amphitruo, I680 pl. Arete, 1692. Bcdr; van Chapin. Bruiloft van KI. en Roosje, 1707. De Gezusters, 1716. Gcfch: Gezufturs, pl. Ontzet van Schevening, 1717.pl» Min- en Wyn-ltryd, 1717. pi. Arlekyn door Liefde, pl. Arlekyn vercierde Erfgenaam, 1719. Verliefde Poëet, 1721. pl. Rysw. Vredevreugd, 1697. Tafellpelletie, 1691.'

^46 M. jfo/fa Kfispyö Poëet en Officier, 1685. Gea- j dcldejrlfóer, 1686. pl. Thcmiftocles, 1686.

447 K. Boons Eeuwfpel, 1700. Leiden venoft, 1711. r, Mirra, 1714. Amintas, 1722. Dorinda, 1735.

-44S P. Ski-netgis Vp-orfpel. Huwel: Staat, 16S4. Bö« lach: Jonker, 1684. Studente Leven, 1684. Conftantinus de Groote, 1684. Ontr: Kantoorknegt, [ 1685. Betaald Badfog, 1605. Paris en Helene,

1685. Romanzieke Juffer, 1685. Huwelykfluiten, 1Ó85. Goe Vrouw , 1686. Debauchant,

1686. Arminius; ió8ó. Ontrouwe Voogd, 168Ó. de Mode, 1698.

449 C. Bruyns Grondl: der Roomfche Vryh. i713.pl. Dood van Johan en Garzias, 1715, Spiegel van Edelm: Vriendfchap, 1715. Aarnout en Adolph « Van Egmond, 1716. Deutrdz:H«oveling, 1720.pl. I Verhinderde Wraak, 1720. Dood van Willem den Eerfte, 1721. pl. Grootm: van Epaminondas, 1722, Bybeliche Tooneelp: 1724. Leven van Paulus, 1734.

450 G. Bidloos VertoorórrgTpel op de Vreede, 1678. Karei ErfpjwSn Spanje, 1679. Fabius Severus, 1680 Dood van Pompeus, 1684. LykpJ. ter" ged. van de Ruiter, 1685. Spreekende Perfoon, van Vondels Faëton, 1685. Zeegepr:Ooftenryk, 1686. Opera, 1686. Vree^e-^herftelt, 1Ó97. Muitery van Midas', 1723.

D % 4§ï

Sluiten