Catalogus van een schoone verzameling meest Nederd. eenige Fransche, Hebreeuwsche en Spaansche boeken [...]. Een kabinetje kostbaare schilderyen [...]. Een extra fraaye collectie [...] teekeningen [...] by een verzameld en nagelaten door den heer Juda van Benjamin senior [...]. Alle het welke verkogt zal worden op maandag den 4 november 1782 [...] ten huize van Jan Willem Smit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar