Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN,

kou zich aan vyandlyke verraders, die onzen totet-

ten ondergang, en de dood gezworen hadden, niet

entwyken , en fcbuwen ? wie zou niet huiverig zyn „

iie eens de Moord- en Roofgierige klaauwen, van

een Bende oproerige Vagebonden ontkomen was}

wie zou zich wederom op reis door eenzame Bos-

fchen, over dorre Heiden, of in afgelegen Plaatfen

hegeven? blyven wei gemoed, betoonen ben alle

vriendfcbap > om dat hunne poging mislukt is, en

zy door den Weertldlyken Richter vergiffenis gekrtv

gen hebben ; daar zy noch in bun opzet, en Godloos Voornemen volkarden, om by een gunflige gelegenheid, hun gefmeede ontwerp uit te voeren, als uit de dagelykfcbe Ervarenheid blykt, wie dan die eer» lyk en recbtdartig Nederlander is, en liefde tot Rust en Vrede heeftA moet geen billyke afkeer hebben van ,zulke fnorkcnde IVanfchepfels, die gedurig het vuur van Tweedracht om roeren en aanblazen, gelyk onzen Hondfchtn Dichter in zyn Keeze Vatrs gedaan heft.

Leest dan dit Aanhang/el, of Vervolg met ver* aak, tn Vmt wel.

N. N.

VADERLANDERS»

Sluiten