Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een derde Kus in onze dagen (q Daar hy zyn leven zag belagen

Agt zelfs zyn moorder meely waard, En tot deszelf- bebouJ gedreven ; Smeekt hy om zyn's vervolgers leven.

Zoo God'lyk is der Keezen aardt.

Van daar misfehien de naam der Honden, Thans Keez' gedoogt en trouw bevonden;

Den Patriotten aangefmeert, Hen Keez' genaamt .• 6 wat vergelding/ Hoe maak ik best myn Kees-broer melding.

Van 't geen waar mee zy zyn vereert.

Een Keeshond wakende in zyn weoning-, Vreest daar geen ander Heer, of Koning,

Dan die hem zelfs heeft opgevoed: Die hem als Huisbaas wil verfchuilen. Voor doggen met Berjynfchc muilen ,

Zoo heet op Ncerlands Keezen bloed.

Zoo Eert een Eerlyk Vaderlander, Om dood o£ leven nooit een ander,

Dan die hem by zyu regt bewaart: Hy haat, die met gehuurde knegten , Dc zuiv're onfchuld laat bevegtea,.

En zend zyn klagten Hcmelvvaard.

Een Keeshond word hy regt gehandelt, Terwyl hy vry de Straat bewandelt.

{c) Cornelis de Gyztlaar (PenSonaris Vfi» Dort)

Sluiten