Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

ning der "wetenfchappen opzettelijk zijn ingengt. :— Dit is inzonderheid het doel en het yoordeel van . die kleinere maatfchappij, waartoe wij ons met elkander aan deze plaats vereenigt hebben.

Zo ik mij niet- bedriège, komt het Ware oogmerk derzelve hier op neder.— Hoe Weinig wij voor als nog kunnen beflisfen, Wat er uit de kleine beginzelen, waar van wij getuigen "zijn, met den tijd zou kunnen geboren worden, of zij niet veelligt den grondflag leggen tot eene aanzienelijke maatfchappij, welke met die van andere landfchappen van ons Vaderland • na den gelijken rang zou kunnen dingen; hoe weinig wij ook kunnen vooruitzien , wat in deze gehoorzaal de bezigheden nog zullen zijn van volgende jaren; zo gaan wij echter van gene grote en veelomvattende ontwerpen zwanger. Nederig van onze kragten gevoelende, hebben wij eenvoudig de bedoeling, ons onderling te oefenen. Het zal

ons oogmerk zijn, niet om de waereld te verlichten, maar- ons zeiven en elkander; niet om nieuwe waarheden te ontdekken, maar ons met den fchat der reeds ontdekte te verrijken; niet om werktuigen te verbeteren, .of. nieuwe uittevinden, maar om de reeds voorhanden zijnde, tot onze onderrigting te gebruiken; niet om de beantwoording van .tot hier toe on-

befliste

Sluiten