is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo Abrahams

„ niet: want nu wete ik, dat gij Godt vree,, fende zijt, ende uwen Sone , uwen eeni5, gen , van mij niet en hebt onthouden." (_*) Deze taal is , als een druppel koud water voor een vermoeide ziel; voor het hart van Abraham. Kunnen wij ons zijne vreugde : dat omhelzen , en ontbinden van zijnen lieven Ifaitk wel regt voor Hellen ? Zijn hart

fchept thans weer vrijer lugt; en terwijl zijn gemoed bedaard, ziet hij een' Ram in de verwarde ftruiken met zijne hoornen vast zitten; en zich aldus een brand- cn dankoffer Gode aangeboden , waar van hij ook gebruik maakt, offerende denzelven , ter eere Gods; in zijns Zoons plaatfe.

Men ziet in de opheffing van het bevel tot de offerhande van Ifaak, een' blijde uitkomst voor Abrahams hart; en wel eene uitkomst, die, zoo ten aanzien van het oogenblik, waar in zij gegeeven werd; als ten aanzien van de wonderbaare befchikking van een Ram tot de offerhande in Ifaaks plaatfe; zeer merkwaardig was: eene uitkomst, die, dat

meer is: niet alleen een bevestigend bewijs

was,

(*) Bid. vs. 12.