Een tweetal leerredenen. Zijnde de eerste eene lijkrede over Handel. XX. 36, 37, 38, a. [...] door Paulus Chevallier [...]. ter gedachtenisse van [...] Theodorus Adrianus Clarisse [...]. De andere [...] over Handel. XIII. 38, 39 [...] naar deszelvs handschrift ter drukpersse vervaardigd door Petrus Abresch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar