Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 32 )

ZynE. A. prsadvyfeerde, dat dit niet by de Vroedfchap, maar by den Magiftraat, (a) behoorde; en hier in werdt Zyn E. gevolgd door den tweeden Heer Burgemeefter Cornelis van den Bosch, den Heer Bailluw Jan Braat, deHeeren Oud Burgemeefters Willem van Solinge en Thomas van Kempen, en de Heeren Vroedfchappen Mr. Dirk Hoola van Nooten, Mr. Stephanus Jacobus Scheltus en Mr. Jan van Bosveldt,te zamen agt Leden; waar tegen de Heeren Oud Burgemeefters Pieter de Groot, Andries van Oofterhout en Johannes van Kempen, en de Vroedfchappen Mr. Hendrik Hudig, Diderik van Horbag, Mr. Jan Julius Schmidtmann, Mr. Dirk de Weille ,enjustus Johannes van Oofterhout, wederom agt Leden, van begrip waren, dat dit wel degelyk was van het departement van de Vroedfchap, maar geenzins van dat van den Magiftraat.

Men moet zich dit lezende in der daad verwonderen, hoe de agt eerftgenoemde Heeren van het gemeld advys zyn konden, vooral Heeren Burgemeefteren en de Vroedjchap Hoola van Nooten. Want, gelyk wy boven gezien hebben, uit den koker van den laatften was kort te voren de Propofitie gekomen by de Vroedschap, omConv misfarisfen tot het fonds van Wapening te committeeren tot het ontwerpen van een Reglement voor de geheele Schuttery. Welke propofitie door de Vroedfchappen boven gemeld, except misfchien één of twee van hun, dien toen abfent geweeft kunnen zyn, niet alleen werdt goedgekeurd, ten blyke dat zy toen zulk werk wel degelyk als tot hun Collegie behoorende aanmerkten, maar ook dooiden Heer Camier niet wierdt geampledteerd, zonder dat men Zyn E., die hierop fterk drong, accordeerde, dat hy met Zynén Mede-Burgemeefter en den Secretaris met

gem:

f«) De/e fiiftenucitntet privativo eigen aan den Heer Prefident mogelyk is zyn Ed. bekend te Leiden.

Sluiten