Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 CLARISSA; of,"

Zo lang myn leven duurt ? dat zweer ik u, 6 ja.

clarissa.

Ach! dierbaar voorwerp myner zinnen •

Zweer ook , dat all' wat ik beifa,

My immer voorneera*, u op 't hoogde zal behaagen.

diederik. Gy kunt niet wilfeii dan het welzyn myner dagen:

By al wat heilig is; by uw beminlyk fchoon

Maar dit is niet genoeg; dat al de tegenfpoeden, Die immer dervcling verbaasden, op my woeden; Dat "s hemels blkzemvuur, ten loon Der ontrouw, my verzenge en

clarissa.

Zvvyg, ik ben te vreden. ( Zy gaan weder zitten.) Hoor een verbaasd geheim, wat aanflagik ging fraeeden, Om uwe oprechte min te loonen met myn hand: Gy weet hoe fel myn ziel van hcete gramfchap brandt; Wat onverzoenbre haat myn borst heeft ingenomen, Voor Dorimont? hoe hy

diederik.

Heb ik niet zonder fchroomen , U reeds getoond vriendin dat ook myn hart hem vloekt? Dat hart, het welk niet anders zoekt Dan u, in alles, te behaagen, Kan nar.uw' dien fuflërt meer verdraagen: Wat heb ik niet al aangewend! Wat zorg niet op myn hals gelaaden, Om 'dot van Clementine, in waarheid onbekend, Te ontdekken! om daardoor zyn wys beleid te fmaaden.

clarissa.

Ik heb befloeren my te wreek en op dien man,

Sluiten