Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zijn gezag te Herken, en een ieder met vreze te bevangen en te beangftigen, en alzo , bij de voorgemelde zogenaamde Privilegiën, eene uitzondering maakte , welke als zodanig in onze Stad nooit plaats had gevonden , en ook (om na te melde redenen) tegen de Rechten en Voorrechten van de Burgers aanliep.

Zodanig was dan die uitzondering, wel-

verflaande , dat hier inne nijet begrepen zijn die geenen, die commilteeren zouden mogen Crimen Ine. Jèe Majejlatis , rebellie , commotie , of diergelijke groote exceffen ende delicten, die lijf ende guet yerbueren fullen.

Terwijl in tegendeel, ingevolge van de bovenaangehaalde wet, bij de Costumen en Ufarrtien van den Jare 1455, zonder eenige uitzondering van misdaad, bepaalt was „ Item die 't Lijf verboert, ende men over recht , en zei geen goet verboeren mogen; waar uit na gronden van rechten plaats heeft, dat zo eene algemee11e wet de misdaad van gequetste Majejleit niet uitzondert; gelijk dit door voorname Rechtsgeleerden is aangetoont, en door de Steden van Holland, die zodanig onbepaald bevoorrecht waren, altoos is flaande gehouden, ja ook bij de Hoven van Juftitie in Holland , telkens in Judicio contradictorio alzo is verftaan; blijkens het geene daar van gevonden

word

Sluiten