Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schooloefeningen. 27

vrouw aanduiden , van het Vrouwelijk gedacht?

A. Neen; maar tot het Mannelijke behooren ook alle woorden, die eenig ampt of bedrijf van eenen man aanduiden, als : Hovenier , Koopman , Leer aar, Vader, Broeder , Wandelaar, enz. Die een Vrouwelijk bedrijf aanduiden, zijn Vrouwelijk, als: Moeder, Zuster, Nigt, Voedjler, Schrohjler, Meid, enz. Het woord: wijf gelijk ook de verkleinde woorden: dochtertje , meisje, en foortgclijke hebben devoorzetzels van het onzijdige, doch zijn anders Vrouwelijk. Men zegt toch: Het Wijf, het meisje heeft iets in hare hand; niet zijne hand,

81 V. En zijn dan alle de overige onzijdig? A. Neen; het gebruik der taaie heeft gewilt, dat ook veele andere woorden tot het Mannelijk , veele andere tot het Vrouwelijk gedacht behooren.

32 V. Waar aan weet ik dat?

A, Allerbest door te onderzoeken, welke der voorzetzels des of den , der of het, 'er naar den klank best op past. Des en denzegt men voor woorden, die Mannelijk ; der, voor die Vrouwelijk; bet, voor die onzijdig zijn. Zoo leert de welluidendheid , dat men niet wel zeggen kan: de bodem des Zee, maar wel: der Zee; dusis

Sluiten