Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSLIEFDE. 2$

en uwe ftervende oogen wenden naar de hemelftreek onder welke uw geliefd Vaderland gelegen is , en zegenende

uwe handen opheffen , en zin.

ken laten ! Gelukt het u naar eene lange reeks van jaren , in zijnen fchoot te rug te keeren , ha ! welke onuitfpreeklijke blijdfchap voor u ! zaagt gij het dan van verre, en verdubbeldet gij uwe fchreden ; mocht gij zijne grenzen betreden , en juichen ! zocht gij uwe vrienden; vondt gij eenlge van hun noch in het leven , maar bijna onkenbaar , drukte gij hen aan uw harte ; wandeldet gij naar de bcgraafplaatXen der dooden , zettede gij u daar op neder , om hunne liefde , die gij voormaals genoot, noch eens in hare volle kracht voor uwen geest te brengen ! betradt gij dat huis , alwaar het licht u eerst in de oogen ftraalde — bezocht gij de groene plaats , alwaar gij zoo gaarn met uwe gefpeelen danste ■ vestigde gij uwe oogen met een bedaard nadenken op dien IJ 4 hof,

Sluiten