Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 18)

Let gy fleeds op uw gebreken?

Tracht gy meerder mensch te zyn? Sticht de reden u in 't fpreeken,

By een' dronk van bier of wyn? Zoekt gy maaiigheid in fpyzen,

Kleed en hm en ftu!pfieraad ? Kunt ge uw' fchatbewaarder pryzen ?

Hem ook aan wien 't fchryven (taat?

T.'yfc dan vrolyk, waarde broeders!

Tryst der ambtenaaren vlyt, En befchouwt hun hier als hoeders,

Door wier hulp gy vrolyk zyt. Bouwt het land, fchuwt de y•delheden;

Wy zyn allen hier gelyk... Zwygen wy; leeft (leeds te vreden;

Geeft de hand en 't vriendfchapsblyk.

AAN

Sluiten