Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 CECILIA,

Een' jong' bevallig' mensch ; een eenig kind: zyn vader Zond vroeg bem naar de West, opdat hem darfr, wat nader Dan hier, de handel by zyn magen wierd geleerd: Hy is nu binnen kort eerst weder t'huis gekeerd.

cecilia, ter zyde. Hy is het zelf; hy is 't!

bernard.

Uw vader is verbolgen: Helaas! 'k moet Florival in rechten licht vervolgen!

cecilia. Vervolgen! Hemel! hem ?

bernard.

Zie myn verlegenheid:

Het is uw' vaders wil.

cecilia.

Voorkom dit door beleid.

bernard.

ïk zou het gaarne doen; maar, hoe het aan tc vangen? Geld moet 'er wezen, geld, zult ge ooit uw' wensch erlangen.

cecilia.

Geld moet 'er wezen, zegt ge? 6, dit verkrygt men dra.

bernard.

Zo dra niet als gr denkt.

CE-

Sluiten