Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z.ANGSPEL. 27 POLINICES.

C Goón! dat al uw toorn' zich op myn hoofd vergader'! Slaat toe! verplettert my! maar , fpaart myn' gryzen vader!

ANTIGONÉ.

RECITATIEF. Kan hy, door jaren krom, en afgepynd door leed, Zyn knellend ongeluk meêileepeud' waar hy treed, Zich eeuwig, balling's lands,aan 't zwerven overgeven?

Wat treurig lot! .. Neen, neen ! hy overleeft dit niet. Helaas! al de aarde fchynt te dingen naar zyn leven. Myn arm is al de ftcun, die nóch hem overfchiet. ARIA. Goön ! 't is niet voor myzelf dat ik tot u durf fineeken ; Myn leven is myn' vaders hoop: Verlengt, verlengt myn' levensloop! Behoedt me om zynent wil! laat my, hem niet ontbreken 1

Den heetften zomerbrand, de ftrenglte winterkou, Verachting, fchande en fmaad, ja alle elend' te gader..», ■■

'k Zal alles ondergaan... 'k zal zwygen in myn' rouw, Verzagt ik Hechts daardoor dc rampen van myn' vader. R ECITATIEF. POLINICES. Goón! hoe moet zo veel deugds een'fnooden broeder druk't Vcrfoeilyk werktuig van myn'vaders ongelukken! CkCU*

Ach!

Sluiten