Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. a?

Totdat zy eindlyk in een' vloed van tranen baadde, En byna 't zelfde leed gevoelde als uwe gade.

EDUARD. Wat was haar voorftel ?

THEALDUS.

Dat men fpoedig iemant vond, Om zagtlyk 't ergst vcnyn te zuigen uk de wond': Dit kon u redden.

EDUARD. 'k Heb dit meer gdnord voordezen. Maar, goede vader! zal de dood het loon niet wezen Voor hem , die 't onderneemt?

THEALDU S.

fa, prins! zyn dood ftaat vast.

EDUARD.

Zwyg dan van zulk een daad.'t Beftaan waar'my een last, Tot dezen prys gekocht. Wat ftcrfling mag zyn leven Dus onbezonnen tot een oJer overgeven? Sla 't oog niet op myn' rang, of op 's volks lagen ftaat; Zodra 't ons leven geld, dan eindigt metërdaad Alle onderfcheiding; en de koning is in waarde Den flaaf gelyk: natuur, die allen vormde uit aarde, Gaf ook oorfprongkelyk aan allen 't zelfde recht.

THEALDUS.

Maar, prins! zo "t edel hart aan 't vaderland zich hecht; Zo 't pligt en deugd fa om voor zyn behoud te fterven ;i Zo we eene onfterflyke eer door zulk een dood verwerven; Dan is 't ook pligt en deugd, het leven af te ftaan Voor hen, met wier verlies 's lands welvaart moet vergaan.

Zie

Sluiten