Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie hier, regtfchapen Nederlander!

Zie hier de kragt der huwlijksmiii — Herboren trouw — gewekte liefde

Treên, hand in hand, haar'tempel in. Ge aanfehouwt hier, hoe de valfche vriendfehap

Speelt met het zwak van 't menschlijk hart; Maar tevens ook haar vrugtloos woelen,

Daar de edle deugd haar lagen tart. Wierd schoonhof eens door fchijn bedrogen,

Brak hij hierdoor zijn huwlijkstrouw — De liefde kampte en zegepraalde,

En schoonhof treurt door waar berouw. Zo veel vermag een traan der onfchuld,

Die 't oog van zfn louise fehreit. Zij lijdt — maar niets doet haar bezwijken,

Zij fleunt op haar regtvaardigheid. Te regt — dit doet haar zegevieren —

Zij blijft haar schoonhofs echtvriendin, Ach! roept hij, 'k Lasterde, 'k miskende

De opregtfte trouw — de remfre min!" En sommer! dit was dan uw Vriendfehap!

Maarfidder, Valschaard! hoege ook lacht,

Daar

Sluiten