is toegevoegd aan uw favorieten.

De halve ring. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL SPEL.

103

boe dikwijls heb ik u op mijnen arm gedragen; hoe dikwijls met u gefpeeld!

VAN SCHOONHOF.

Dat weet ik mij niet meer te herinuneren.

DE KLUIZENAAR.

Het is ook al lang geleden, en dat vergeet ligt. Ach! ik hield zo veel van u, en gij van mij.

VAN SCHOONHOF.

Goede grijsaart! gij zijt wel in langen tijd niet hier geweest.

DE KLUIZENAAR.

Sedert den dood van den ouden genadigen Heer heb ik hier geen voet over den .dorpel gehad.

VAN SCHOONHOF.

Waarom niet?

DE K LUIZ EN A AR.

De droefheid over dat verlies , en andere omftandigheden bewogen mij, mij in mijne kluize optefluiten; daar heb ik de asfche van uwen overleeden Vader meenige ftille traan geofferd.

VAN SCHOONHOF.

Waarvoor de Zoon u enkel danken kan. — Maar hoe ben ik dan thands zo gelukkig, van den boezemvriend van mijn' Vader, den ouden vriend van dit huis, na zulk eene lange af wezendheid, hier weder te zien?

G 4 nE