is toegevoegd aan uw favorieten.

De woestijn. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL SPEL*

VIERDE TOONEEL. de voorigen, de kaptein, naderhand

birg.

Mevrouw van werdau, (tegen den Kaptein.j Zijt gij nu gerust?

de kaptein. O T»» volkomen, en op het oogenblik rijdt uw Koetzier den Knegt na, dien ik met zulk eene billijke woede in het bosch vervolgd heb. Mevrouw van werdau. Da onnozele bloed! Hij is anders trouw en braaf.

de kaptein.

ïlet was vermetel van hem gehandeld. Mevrouw van werdau.

Daf was het zeker; maar hij heeft 'er ook ■zwaar voor geboet.

de kaptein.

Met dat al hebben wij aan zijne btavour onze zamenkomst te danken, en dezelve h»alt mij te gelijk eene lange vergeeffche reis uit, om u op uw weduwengoed optezoeken. (Amalia fchudt het hoofd. Hij geeft haar den brief, en vervolgt') Is u deeze hand bekend? Mevrouw van werdau, ! vo' v..n ^■ereondering.')

Wat zie ik, mijnen taatften brki! (j/a traanen vitbatjhnue.) Ach! mijn Vader!

II de