is toegevoegd aan uw favorieten.

De aftogt der Engelschen en Russen van de Bataafsche kust, tooneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa DE AFTOGT

de officier.

Bon!

Tegen Windhaan. Artikele een. Gy motte die heele kezelfchap' excus vraag' voor die impertinenee, die gy hebte kedaan.

windhaan, zyn fpyt verkroppende. liet is wé!'

Tegen allen. Vrinden! ik verzoek verfehooning voor myne onbeleefdheid !

de officier.

Artikele twee. Gy motte, mette d'hoed in d'hand, de jufferouw Roosje óóke excus vraag', en, mette de ééne knie oppe den grond, haar die rekter hand kusfeh'.

windhaan, voor Roosje knielende.

Veigeef my, beminnelyke Roosje! ik had nooit gedacht....

roosje.

Sta op, Windhaan! ik vergeef het u.

de officier.

Artikele drie. De cocarde nationale pasf» niet oppe d' hoed van een' aristoerat: daarömme motte gy die afneem', en aan den citoyen Anthoni totte een prefent keev'.

windhaan, zeer kwaad.

Dat doe ik nooit

■d e