Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUGTSPEL. 7 VIERDE TOONEEL; Düïvemelker, (met een mand met Duiven by

dolkop.)

DUYVEMELKER.

TV/ e] doliccp , kom je myn, düer van de reden vragen, * 'iIsMaandag als je weet, de Koning aller daegen, 'k Moet zien of ik voor myn wat duiten wicnen kan.

DOLKOP,

Wat duiten die thans nietswaardig zyn voor zulk een Man,

Als gy die immers van zyn zelve mooi ken lee^en, Altyd dronken en watfehreeuwen ken uw winfrc geven, Door't Rufiemaaken ? neen dat word van my gewraekt Vermits m'er weinig winst voorin de zak kan fteeken.

DÜÏVEMELKER,

Hoe Dolkop , zal de droes de pasfie hier gaen preekeo,

BOLKOP.

]k fpreek van Düyvemelke myn eige Vaders Broer, Die z?g ik zeiver dat na Oost - Indien voer, En 't kwam niet anders als door 't kwanfele en verkopen ,

Het Duyvemelken doet hun zonder klcere loopen.

DUYVE MELKER.

Het geeft my thans de kost.

DOLKOP.

Zyt gy te vreeden Vrind,

A 4 Ik

Sluiten