Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUGTSPEL. 37 .zwiergraeg.

Ik geloof al wat gy zegt,

dolkop, r

Hoe zoekje my te foppen, Dan zal ik jou voor hem eens helder afgaan kloppen,.

zwiergraeg.

Zo fchielyk niet al zagt,

dolkop. <t

Ik zweer by Juffrouws kat, K;yg ik dien vlegel, Goón, ik zal hem al zo plat, Cxeïyk als Stokvis flaen , die zevemaal gebeukt is.

bruymaertoe.

Wel reekei, fchoon myn vel door ouderdom gekreukt is,

Ik zweer, kom ik'er uyt, gy trrftcen flegte dag.

DOLKOP.

Kom hier, ik zal toonen wat myn hand en mes vermag.

vldcaerd (tegen Bp^maertoe.)

Ey laat my 'er eens uyt.

kot keel, (zittende onder de Aanfchouwers,)

Wagt ik zal voor hera wel by uwkoomen,

Opjlatnde zegt)

}an zult gy Hospes van de Drommel droomen.

C 3 ilVeer

Sluiten