Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29 >

brando.

Maar, Emilial nog iets. Uwe omftandigheeden? uw vermogen, hoe is het daarmede gelegen ?

emilia.

Ach, Brando! gij fcheurt een nieuwen wond open.

brando.

Neen, Emilia! zeg mij alles, hoe het ook zij. Ik vergeef het u reeds bij voorraad.

emilia.

Theodoor was ongelukkig in zijnen handel, verloor al wat ik hem medebragt— en liet mij daarenboven in fchulden agter.

BRANDO.

„ Dat is de eerfte maal, dat ik het geluk desrijkdoms gevoele." Alles, alles, Emilia! zal betaald worden.— Nog hedenI verlaat u op mij.

TWAALFDE TOONEEL.

De voorige. louise. wagner.

louise.

Mevrouw, de Barbier Wagner dringt met woestheid aan, om binne/igelaaten te worden.

brando..

Wagner? mijn oude vriend! —— Zijt gij hem

ook iets fchuldig, Emilia!

e m11,1 a,

Ja! Helaas! en hij dreigde mii heden met de gevangenis , zoo ik'hem niet voldoen konde.

BJt a k]

Sluiten