Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 43 ZESDE T O O N E E L.

IRENE, ZOÉ. ZOÉ.

Ach, vorstin! De ftryd nam wederzyds alrecde een fel begin. Dat wy terftond dees plaats verlaten 1

IRENE.

En myn vader?

ZOÉ.

Die komt door 't faamgevloeid gemeen dit hof reeds nader. De ftrompelende grys, de vrouwen, 't zuigend kroost, Op moeders armen, roept den Hemel aan om troost En hulp; dan, 't is vergeefs. De kerkvoogd,mededoogend, En 't eeuwig zielenheil der flrydenden beöogend, Bewyst den ftervenden den allerlaatflen pligt; Daar de overwinnaar, op het moorden afgericht, Den overwonneling, de flachting naauw' ontkomen, Zelfs op het outer velt, en't air in bloed doet flroomen. Mevrouw! ik bid, geef u niet over aan 's volks woên : Byzantium bezwykt: gy kunt dit niet verhoên: Die ftad.ja 't gantfche ryk zal 't onderst boven keeren. Wek u geen onheil, daar ge eens anders af wiltweeren. Dat de uitflag van 't gevecht u, voor het minfle, eerst blyk'!

IRENE.

De Hemel heeft myn' val bepaald met dien van 't ryk. Hoe! Zoé! zou 'k in dees gelloopte wallen leven, By 't graf van duizenden, die 'k fchuldeloos deedfneven! Einde van het tweede bedryf.

B 4 DER-

Sluiten