Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

houwüen van den Godsdienst hunne giften gceve», en dat zy daarom wei de*e!yk regt hebben , om ook te eyfehen dat ds Leer van onfen grooten Luther zuyver gepredikt moet worden,

JAN FREDRIK.

Goed Heer paftoor, ik zal bet doen , en zien noe of het gaan wil, daar kom: mya vriend de wind,"

JOHANNES.

Tot wederzien meefter vaart welj

JAN FREDRIK.

OnJerdanigllen dienaer Heer Paftoor; DERDE TONEEL.

JAN FREDRIK DE WIN». JAN FREDRIK.

jEj)ag vriend de wind, ik ben verb'yd dat gy koait, ik heb uw wat roJigs ts zeggen.

DE WIND.

Hoe dan meefier wat is er dan nu weer te doe;.?

JAN F R E D R i K.

Hoor dat zal ik uw eens zeggen, nviar gy moet dit voor uw zslven houwden, want sndeïs liep het

va 9

Sluiten