Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L. 37

JACOB.

Neen, mynheer, het raakt u. 6 Welk een zegen! welk een loon voor al uw goeddoen !

MATTHYS.

Wat dan ? fpreek toch duidclyk.

JACOB.

Uw nommer..,

MATTHYS.

Is getrokken met een' prys.

JACOB.

En wel met een' degelyken prys. 6 Mynheer! liet lot, daar gy een kwart van hebt, is 'er met veertig duizend guldens uitgekomen. Ik heb het met myne eigen oogen gezien op de lyst van gisteren» avond. De kollekteur zegt, dat uw aandeel bykans negen duizend guldens is, en gy kunt het geld ook aanfronds, met eenige korting, ontfangen. ik heb naar alles vernomen, wantik was zo verheugd...

MATTHYS.

Weet gy Jiet wél ? is het zeker ?

JACOB.

Ja wel is het zeker. Numero twee en twintig duizend drie honderd negen en zestig. Ik zal dat nommer myn leven lang niet vergeten.

MATTHYS.

En kan ik het geld terftond ontfangen'?

JACOB.

Ja, mynheer, terftond.'

C 3 MAT-

Sluiten