is toegevoegd aan uw favorieten.

Julia, of De verdrukte armoede. Toneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toneelspel. 97

boezem , die door haar tranen befproeid, door het betoövérend zuchten, rijzend en dalend, mijn ziel in arrest namen: welk een godlijke Julia! mijn hartje fchuilt er in.

Van der Ley.

Deeze ontroerende vertooning heeft op mijn diepgetroffene ziel een gantsch ander uitwerkzel gehad: wat menschlijk hart moet niet, door dit huwlijks en ouderlievend gekerm, tot in het binnenfte getroffen, en door de teederfte en meêdoogenfte aandoening bellreeden worden!

Clarenstein. Uw minnegeesten fchijnen vrij wat geftremd! die vuurige vonken, die u eertijds, toen wij te London ■waren, in h« ferail v*n Mama Clopton, als een dolleman heen efl wcir öccè.sn fpringen , moeten een aanmctklijke verkoeling ondergaan zijn.

Karel (iiitttéi komende.') ?lrn lieer! Jüfey'i Menens, wiens pachter hem in procci geroepen hcslt, verzoekt u te fpreeken. Clarenstein. D e verdoemelijke Viiüel, nooit zou zijn gejengel ir.,'f. dar. vrn vervcelen, doe hem wach¬

ten , zeg, dat ik terilond tal komen. (Karei vertrekt). Zo gij dan waarlijk zo getroffen zijt met het lot van Delman en zijn huisi'enooteu, moet &ij mij de beG hulp-