is toegevoegd aan uw favorieten.

Julia, of De verdrukte armoede. Toneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T o n e e l s r e- l. io?

VIERDE BED RIJF.

Het toneel blijft onveranderd: het » vijf uuren 's namiddags.

EERSTE TONEEL.

Mildoorn (alleen.-) Wat zijn die meisjes ftookebranden! Mijn Heer loopt, eeven als een uitgelaten meuten heen en weer, en voor cenige oogenblikken raasde en tierde hij op het proces, daar hij morgen over vonnisfen moet, hij is een regte weerwolf: altijd uitgelaaten van gekheid, of kwaardaartig , 'k ben nieuwsgierig, wat er van Delman zal koomen, zo hij niet bezorgt dat hij opgeknoopt wordt breek" ik den kaerel zelfs den nek: maarlwaaragtig hij moet hangen, 't koste mij gisteren avond haast mijn eenigflen kop, en zou hij niet

hangen, niet hangen ! zo Mijn Heer maar daar

is hij zelv\...

TWEEDE TONEEL.

Clarenstein, Mildocrn, later Karel. Clarenstein (in zig zeiven.) ' Van der Leij heeft gelijk: zo ik over Julia zegen, praal, zal huune woede heevig jeegeos mij-zijn, en * Bel.