Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTSPEL.' %

TWEEDE TÖ O N E E L.

MUSCADYN, MARGO.

MUSCADYN, eerst alleen, ^fiets kan myn ongeduld, zo vuurig, doen bedaarefis Ik zal nog dezen dag met myn Margootje paaren. Zy komt, maar fohy nt bedroefd: wat of haar. deeren mag ?

MARG O.

Myn waarde minnaar! al de hoop om dezen dag Te ontvlugten is voorby.

MUSCADYN.

ó Goón! kan 't mooglyk weezen 1 Wie zal ons tegenftaan? wat hebben wy te vreezen?

MARGO.

Reeds is 'er Gloutonot: hy ftookt het vuur al aan.

MUSCADYN.

Wat hoor ik, hemel!

MARGO. ,

Hy is knorrig opgeftaan. Nu moeten wy de vlugt, naar myn begrip, vertraagen % Maar zult gy my altoos getrouwe liefde dfaageü? MUSCADYN.

Gy doet my veel te kort, zo gy my niet gelooft, En gy.,,,

A fl MAR-

Sluiten