Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

20

TWEEDE BEDRYF. EERSTE TOONEEL.

ROSINE', DOLIVAL.

DUO.

ROSINE. Ach! laat my toch met vrede, DOLIVAL. Blyf hier en luister ra myn rede. . " RÓSINE. Neen ; ik moet gaan. DOLIVAL. Blyf hier wat by my liaan.

ROSINE. Neen; ik moet hemen gaan. DOLIVA L. ó Wreede! ROSINE. Indien ik hier blyf praaten, Zo verzuim ik al niyn' tyd.

DOLIVAL. Maar gy kunt het weiken wel Iaatcn, Wyl gy zo bekoorlyk zyt.

ROSINE. Ik verzuim al myn' tyd.

DOLIVAL. Gy raakt daar niets door kwyt.

Hoe fterk ge u ook verweert, gy raakt hier r iet van daan,

so-

Sluiten