Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 27

drusilla, vqïbeugd. Haar vcrlosfen, Hendrik ?j h e nr d r 1 jr.

Ja Moeder.

DRUSILLA.

Wat hebt gij dan voorgclnomen?

hendrik.

Ik wist wel Moeder dat mijn handgeld, hoe groot het zij, uit aanmerking van de gevaarelijkheid der togt, die, gelijk gij weet, tegen 's Lands vijand ondernomen moet worden, zo Wel als uit aanmerking van het geen ik, onder het wijs befcuur en de zorg van mijne lieve Ouderen , heb mogen leeren; ik wist wel dat mijn handgeld niet toereikende zou weezen om den fchandelijken Dormel te voldoen; maar ik zal, zo als ik hier fta, in dit gewaad der dienstbaarheid , naar den rechter gaan, en hem bidden dat hij Dormel dwinge mijn waarden Vader te ontllaan, tegen ontvangst van mijn handgeld op afkorting; ik zal zeggen dat ik mij wil verbinden het Vaderland te dienen, tot ik geheel de fchuld afgedaan zal hebben - onze rechters zijn menfchen, Moeder! zij zullen mij verhooren, en mijn' Vader doen ontdaan; dan zal ik hun zeggen , wat mijn zuster gedaan heeft; hoe zij haare jeugd, het geluk van

Sluiten