Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAMER-TE HUUR. 23

whimsey, de oude. Jongeling! wees maar gerust. Gij moogt u gelukkig achten dat dit voorval uw, mij onbekend, plan verijdeld hebbe.— Dank den Kemel, dat gij mijne Dochter niet gekreegen hebt. — Want hadt ze zig zo kunnen verdingeren, om, zonder bewilliging van heuren vader, met beur' Minnaar den marsen te blaazen, niet een penning zou ik haar meègegeeven hebben.

monfort, (ter zijde.) Maar wat zal ik nu zeggen?

whimsey, de oude. 11; geloof, dat gij ü nog bedenkt, hoe gij mij ouden man hier nog eens regt hartelijk doorhaalen wilt; wijl ik mij door u niet wil laaten bedriegen — maak geen complimenten. — Zeg maar regt uit, wat ik al ben.

monfort, (ter zijde.) Ja, dat is goed! — (overluid.) Gij zijt in de daad mijn vriend !

whimsey, de oude Om dat ik u uwe minnaares ontroove , niet waar? — dat is in waarheid het teken van een hedendaagsch vriend.

monfort.

Mejuffrouw! ik heb u voor rijk aangezien. — Uw B 4 Heer

Sluiten