Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 EEN GESTOFFEERDE Madam pattipan.

Ik hoop ook niet dat het de laatfte zal zijn.

w h i m s e y , de oude, (ter zijde.)

Ecnfraaije aanmoediging, waarlijk, om zigmet haar in te hiaten; ik geloof dat ze nog een half douzein mannen hoopt te bcgraaven. (pverluidt) Wel komaan; wijl gijlieden het toch c:éns zijt, zo

geef elkander de handen. Maak geen om-

ftandigheeden, mijn Zoon ! toe , geef haar een kuschjen!

moweobt., (kuseht haar de hand.) (terzijde.) Ik wensehte wel dat de plegtigheid al ten einde ware; ik zal dien pots niet kunnen volhouden. whimsey, de oude , (legt hunne handen in elkander.) Leeft lang te (amen — geen twist moge uw genoegen ftooren! — En u Madam wensch ik paar kleine frisfche jongens!

Madam pattipan, (hij'zigzclvcn.) Kleine, frisfche jongens!

monfort.

Ik bid laat ons hier niet verder van fpreeken. — Gij ziet het is haar niet aangenaam, men moet de kieschheid der Dames toch een weinig in acht neemen.

w ii i y.'

Sluiten