Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTIG ZANGSPEL. n NEGENDE T O O N E E L.

knicker, rozette. k .\" ic ke r.

"Wagt rekel! ik zal u lecren met uw Oom de gek ta fcheereu.

rozette.

Het doet my leed, Mynheer Knicker! dat gy uzoo moeilyk gemaakt hebt.

kni cker.

6 Dat is al weer over. Maar hoor eens Rozette! gy zyt een verftandig Meisje, en derhalve zult gy welbegrypen, dat gy gevaar loopt bedrogen te worden en uw goed te verliezen , wanneer gy u aan zulk een melkmuil zoude willen overgeven - het komt my voordat gy een bedaard man moest nemen.

rozette, ter zyde. •

Dat klinkt anders!

knicker.

Gy hebt my geheel verrukt en betoverd. Als myti perfoon u niet mishaagen mogt!

rozette.

Ha! nu verftaa ik u! -

knicker.

Gy verftaat my klein fchurkje! nu welaan, geefmy uw hart en uw hand ! - nu flaa toe! -

rozette.

Zoo haastig niet, Mynheer Knicker! een zaak van B 4 dat

Sluiten