is toegevoegd aan uw favorieten.

Hieronimus Knicker, kluchtig zangspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 HIERONIMUS KNICKER,

FILTZ.

Een glas wyn om ons te laaven.

KNICKER.

Een zonderlinge inval. Hyfchreeuwt. Van harte gaarne, maar hier is niemand by de hand. ter zyde. Over dag wyn drinken, dat zou "er lief uitzien!

FILTZ.

Willen wy nu verder van ons contract fpreken? Hy haalt een papier uit zyn zak, en zet zyn bril op. Hier is eeu articul dat veranderdmoet worden. Hy leest. „Ten „derde verbindt zich de Heer Filtz, zyne bruid zonder „huwelyksgoed, en zoo als zy gaat en ftaat,te zullen „nemen". — Louife heeft immers fraaie kleederen , beddegoed en ander huisraad, ik wil dat zytenminften dit zal medebrengen,- of is het niet genoeg dat ik van al haar geld afftand doe?

KNICKER, ter zyde.

De kleederen moet ik voor Rozette houden, anders zou ik nieuwe moeten laten maaken — en dan was het beter van het trouwen maar geheel aftezien.

FILTZ.

Wat mompelt gy daar weêr? de duivel mag u verftaan.

KNICKER, hem aan het oor fchreeuwende. Gy kunt aan Louife de kleederen van uwe overledene vrouw geven.

FILTZ.

De kleederen van myne overledene vrouw: die zyn voor Louife te ouderwets, en zouden haar veel te lang

e>