is toegevoegd aan uw favorieten.

Hieronimus Knicker, kluchtig zangspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTIG ZANGSPEL. 85

LIZETTE.

Ten vierde moet hy wel acht op zyne huishouding geven.

KNICKER, ter zyde. Die my dezen lof wilde betwisten, zou al verfchriklyk kwaadfprekeud moeten zyn.

LIZETTE.

Ten vyfde moet hy noch fpeeler noch drinker zyn. KNICKER, ter zyde.

Dat ben ik ook niet - Om peperneuten heb ik wel eens gefpeeld, maar van myn leven ben ik voor myn eigen rekening nog niet dronken geweest,

LIZETTE.

En ten zesde moet hy zich wel laten gevallen myn vermogen te beftuuren. Voyez vous Monfieur! dit zyu moeilyke voorwaarden, en waar toch zal ik een man vinden, die 'er aan zoude willen voldoen. KNICKER, met drift.

Beminnelyke Vrouw! — ik weet iemand die het fprekendfle origineel is van dit copie.

LIZETTE.

Ah Monfieur! Kent gy zulk een man?

KNICKER.

Ja — die ken ik.

LIZETTE.

Niet te jong?

KNICKER. Zes- en veertig jaaren oud.

F 3 Li