Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o De M E L O M A N IE,

• GERONTES.

i Hoe heeft hy dan vernomen ?..

KRISPYN.

Alleen door uwen naam, men (preekt van u zo veel.

G E I O N-T E S.

Ik ben dan reeds bekend ?

KRISPYN.

Bekend ? door ieder deel Der waereld klinkt uw lof: ook is hy hier gekomen Om zekre Elize, die hy weet dat gy als vrouw > Hem toegedacht hebt.

GERONTES.

Ja; nog heden zal de trouw Voltrokken wordèfi en 't contract is reeds gefchreven.

KRISPYN.

Wat hcilryk oogenblik! wat heuglyk trouwverbond ! Maar ik moet gaan en ben alreeds tc lang gebleven; Ik kwam flechts om te zien hoe 't hier gefchapen ftondt.

CEUÜNTES.

Hoe zo?

KRISPYN.

Op dat hem niets tot hindernis moog' (trekken, Ben ik fteeds waakzaam en bedien hem met myn raad ? Dies zendt hy my voor af om alles eerst te ontdekken, 'Te wecten van het geen de kunst raakt, gy verstaat Wat ik wil zeereu; maar ik zal voor alle dingen

Nu

Sluiten