Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. £

DON GUSMAN. AI wat ge uw' Zoon verzoekt, neemt hy voor wetten aan. Duld echter.dat hy toon'waar 't Ryk voor bloot moet ftaan. Een ftad.noeh in haar'groei,met onvolbouwdewallen, Is onze fterkte, en door den Landzaat te overvallen. De trotfe Amerikaan zy uit dees kreits geweerd; Men wenn'zyneoogen niet aan'tftaal dat hemverheert; Noch dulde dat hy ftout,om zich dien dwang te ontrukken, Zyn Meesters ooit befpie',wier ftrengheid hem doet buk't Is noodig dat hy beve, en nimmer ons genaak' C^en. Dan als het hoog gezag ons wapent met de wraak. Dit wrevlig Volk, gelyk een woest gedrocht bedwongen, Knaagt fiddrende aan 't gebit, hen in den muil gewrongen;, 't Word door de ftraf gedwee, maar trots door zagte tucht, En acht zich, als men 't ftreelt, gelyk een leeuw geducht. In 't kort, de ftraffloosheid is in 't gezag te vreezen: Maar hy, die ftreng regeert, zal best gehoorzaamd wezen. De glorizucht alleen voldoet den Kaftiijaan, Die, zonder morren, fteeds zy n' Vorst ten dienst zal ftaan: Maar 't ovrig aardsch Geflacht, niet dan door fchrik te dwingen, (ontwringen. Poogt, zo 't geen wraakzwaard vreest, zyn' hals het juk te De Goden zelf, aan wie dees Landaart hulde doet, Verwerven nooit die eer, dan druipend' van zyn bloed.

DON A L VAR ES.

Hoe yze ik van een' dwang, zo ftreelend' voor uw zinnen! Myn Zoon, kunt gy zo wreed een ftaatkunde ooit beminnen ? CUerd f Gy, die een Christen zyt, wien 't Volk, noch naauw' beEen' vreedzaam'Hemelvorst ten roem,alsLandvoogd eert?

A g Zyn

Sluiten