is toegevoegd aan uw favorieten.

Oberon, zangspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«2 OBERON,

AL MANS O R.

Gekheid! Gy kent immers de vrouwen, die de meeste fprongen manken, worden het eerste tam. Doch lang te zuchten is myner onwaardig: Noch" heden zal zy zich aan myne begeerte onderwerpen, of myne wraak zal haar vreesfelyk treffen,

ZEVENTIENDE TOONEEL.

AMANDA, DE VOORIGEN,

AMANDA, met loigereeten hairen, zich aan de voeten van den Basfa nederw'erpende, jf\-Ch! Heer! indien myn leeven ü dierbaar is, zo hoort my!

ALMANSOR.

Zoradine! fpreck! Wat let u? Wat begeert gy? Rys op!

AMANDA.

Neen, Almanfor! niet eer voor gy my gezwooren hebt, myne bede in te willigen. Myn heil hangt van uwe uitfpraak af.

ALM ANSOR.

Noch eens, fchoonfte! ftna op. Eisch vry! u te behangen is myn eenigst oogmerk. Myn troon, myn ryk! al wr.tgy begeert, en ik u kan geeven, is voor u.

AMAN-