Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 DE TWEE WOEKERAARDS,

op gaan zoeken. Dit is de veiügfte toevlucht, die my, in myne omftandighcid, nuttig zyn kan. Vertrekken wy. Ik zie ginds Casfander.

TIENDE TOONEEL.

cassander, alleen.

.LNTog onkosten te doen! en mogelyk niet eens myne pendule weder krygen!. .dat valt hard. Maar het geen ik niet kan verduwen, is, dat ik dat fchoone geld , het welk ik reeds voor myne pendule ontfangen heb, weder geeven moet... Maar... wacht... zou 'er niet iets op te vinden zyn? dat ik het kon... laat zien...

ELFDE TOONEEL.

cassander, de knecht, cateau, houdende

leander, in het gewaad van Gillis in zyn das vast.

cateau, van binnen.

H ier is hy, hier is hy, hier is hy.

leander, binnen. Wat wil je van me hebben ?

de knecht, binnen. Dat zullen we jou doen zien, vrindfehap.

leander, binnen. Ik ken jelui niet.

CA-

Sluiten