Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

mijne LANDGENOOTEN.

üet volgend Stukje is zeer toevallig op papier gekoomen , en nooit had de Opfleller van hetzelve gedacht, dat het eenmaal door den druk gemeen zou gemaakt worden. Zie hier, wat aanleiding tot hetzelve gegeeven heeft: Ik had , voor eenigen tijd , het genoegen van een mijner beste vrienden bij mij te hebben. Ik liet hem eenige moderne TooneeHtukken in proza, welke ik vervaardigd had, zien. Hij was vriendelijk genoeg van mij in mijne liefhebberij aantemoedigen, doch voegde er bij: Ik begrijp niet, waarom men in deeze dramatique epoque geen partij trekt van de tegenswoordige hachelijke omftandigheden van ons Vaderland. Welk een nut zou men hier niet mede doen kunnen ! Men redeneere zo veel en zo naauwkeurig als men wil, op het hart * des

Sluiten