is toegevoegd aan uw favorieten.

De patriotten. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft> De PATRIOTTEN.

pligt _ daar fta dan wat Ra, en daar val lc wat vallei-— hier hebt gij mijne hand, en ik zweer u, dat ze, of aan u, of aan geen fterveling op den aardbodem toe zal hooren.

VALERIUS.

Hoe erken ik de geheele Eloïza aan dit

gezegde! Ja, mijne dierbaars, ik zweer

u, dat, zo lang ik u durf beminnen, gij opentbjk zult mogen bekennen, dat ik naar

uwe hand Ra 1 Hoe gemaklijlc is het

voor een rechtfehapen man, als hij het hart van eene Eloïza bezit, deugdzaam en ongelukkig te zijn!

VIJFDE TOONEEL. ELOIZA.

Hoe veraehtlijk wordt Leander in mijne oogen! Hy is het toeh alleen, die mine moeder tegen den deugdzaaraen Man en den

belanglozen Patriot opgeflookt heeft

Welke middelen hij hier toe aangewend heeft, iveet ik met - maar zekw ?q

wel