is toegevoegd aan uw favorieten.

De patriotten. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 De PATRIOTTEN.

AGTSTE TOONEEL.

Mevrouw GROOTMAN, LISETTE.

Mevrouw GROOTMAN.

Gij meent dan, Lifette, dat mijne Doch, ter naar de zijde van Valerius helt?

LISETTE.

He, Mevrouw! dat heb ik immers niet gezegd.

Mevrouw GROOTMAN.

Ik weet het wel, ik weet het wel, Lifette; de geheele waereld hier in huis houdt Valerius voor den waardigften man van de beiden, en gij hebt gezegd dat mijne Dochter naar de beste zijde helde. Heb ik

den zin uwer woorden niet wel gevat?

LISETTE.

Ik beken, dat ik geloof, dat Eloïza Vaje-

rius bemint. Ik kan het u veilig zeggen,

Mevrouw! dewijl gij aan uwe Dochter eene volmaakte vrije keus hebt overgelaaten. —

Me-