Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITSPANNINGEN,

25

LOF DES KOOPHANDELS,

TER GELEEGENHEID

VAN

DE XXXII. VERJAARDAG

VAN

M T N E N VRIEND DEN HEER

GERARD HOLMAN.

Deef' dag, gefchikt. om my tot dichten aan te ipooren,

Myn vriend! zal ik voldoen aan waare Vriendfchaps-pligt.

Ik haat de vleijery, in een verjaargedicht, En zal de taal van 't hart eenvoudig dus doen hooren:

Ook weet ik, dat die taal het uwe meeft vermaakt;

Wyl nooit een Ed'le ziel naar vleijers loffpraak haakt.

B 5 'k Zal

Sluiten