Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M DICHTLIEVENDE:

(tegen van Stoffels) k Gy hebt gehoord, het geen ik las.

Van Stoffels. Ein unverfcharnter Hund ift das * Wie! durft 'er mir ein Mof zu nennen?

Gerardus. 'k Zal hem dit fchelden wel afwennen; Myn dochter geev' ik u. Zy kan Een', dien ik niet begeer, tot man Niet neemen; hy mogt dus vry fchroomen, Van tot zyn oogmerk niet te komen. Een fchoone vryer, op myn eer, Jan! ' roep myn Dochter.

Jan.

Goed mynheer!

TIENDE TONEEL.

Van STOFFELS, GERARDUS.

Van Stoffels.

w er hatt' das immer können denken.

G a«

Sluiten