is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van gewijde poëzij.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOD, het VOORWERP enz. i?

Meest ziet het aanzien, hoog van Haat,

Van kommer zich verzeilen, Die fchaars zijn peinzende oogen (laat

Op hun, die droef heen kwellen. De Hoogheid (tout en roekeloos Is daarom wankelbaar en broos,

Zij moet te keurig letten Op eigen heil en veiligheid, Dan dat zij 't menschdom troost bereid,

Door d'onfpoed perk te zetten.

De Rijken door de gunst van G O D

Verheven in vermogen, Zijn vaak te veel, op vreugd verzot,

Dan dat zij gunstrijke oogen Op ongeluk en rampfpoed liaan. De Rijkdom, los als wind en waan,

Komt traag, wordt ras verlooren. Te dikwerf wordt op hem gedeund, Een Rietftaf, waar men ftout op leunt,

Zal ons de hand doorbooren !

F 4 Het