is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaderlandsch huisgezin. Burgerlijk tooneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1=2 het VADERLAND SCH ZEVENDE TOONEEL.

goedman, tolki. tolki.

Wij zijn nu alleen, mijn vriend! — befchouwt gij mij, gelijk ik wensch, als den genen, die ik wezenlijk ben, als uwen opregten vriend, dan zult gij ook even opregt de taal der vriendfchnp , de taal van liet hart met mij fpreken. Uw Zoon heeft mij, bij onze gevailige ontmoeting op de wandelplaats, onder anderen gezegd, dat gij eenig verfchil met een' Neef van u gehad hebt, en dat gij, in gevolge daarvan, niet wel gemoed waart. Wat van de zaak zij, weet ik eigenlijk niet; doch het kwam mij voor, dat het verfchil geenen nadeeligcn invloed op uwe huislijke omftandigheden zoude hebben.

goedman.

Ik weuschte, met al mijn hart, dat uwe onderftelling gegrond waar, en met mijnen waren toeftand overeenkwame ! — Uwe dooling is de dooling der -vriendfchap, die alles ten gunftigfte uitlegt, omdat zij niets anders,

dan