Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 De VOLKPLANTING,

Dat ik een ander ooit myn hart en hand zou fchenken? Wat baart die achterdocht myn ziel al droeffenis. FONTALBE. Wat hoor ik ? hoe! zyt gy dan niet verbonden ? Kan 't zyn ?..

Ter zyden.

Maar haare vlucht, de brief dien 'k heb gevonden, Tegen Belinde.

Neen; de ontrouw blykt te klaar; denk niet dat gy zo ligt My nu bedriegen zult, 't is my te wel bericht:

Ik laat my niet van u misleiden. Ik moet u nooit meer zien; ga alles dan bereiden Tot uw vertrek, ontwyk voor altoos myn gezicht.

BELINDE.

ARIA.

Wel ik zal deez' plaats ontvlién» Om nimmer u vvefr te zien. Maar gedenk toch dat uw Belinde Altyd u teder beminde. Doch nu 'k u verandert viude, Zie ik niets dan ongeluk. Ach ! wie flcct ooit droeve: dagen ? Wie had ooit meer reên tot klaagen ? Wie trof ooit meer ramp en druk ? Gy verlaat my, maar wil hooien : Heb ik dan uw ruin verloreu ?

Wre

Sluiten